МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТАЛ
Шановні користувачі! Зверніть увагу, що ви читаєте архівні сторінки МАЛіЖ.
Актуальні версії документів і свіжі новини ви можете побачити на новому сайті МАЛіЖ – за адресою academy-malig.info

Як бути прийнятими до МАЛіЖ? Як створити у школі, іншому навчальному закладі літературно-мистецький осередок МАЛіЖ і об'єднати у ньому юні таланти? Читай тут!

ЯКЩО ПИШЕШ ВІРШІ ЧИ ПРОЗУ, МАЛЮЄШ АБО ТЕБЕ ЗАХОПЛЮЄ ЖУРНАЛІСТИКА,
ХУДОЖНЄ ФОТО – ТОДІ ПРИЄДНУЙСЯ ДО МАЛІЖАН

Чимало юних обдарувань цікавляться як приєднатися до юнкорів і літераторів, митців фото і малюнку - бути прийнятими до МАЛіЖ. На ваше запитання: "Як створити у школі, іншому навчальному закладі літературно-мистецький осередок МАЛіЖ і об'єднати у ньому юні таланти?"
Прес-служба МАЛіЖ коментує і роз'яснює, що:
■ Відповідно Статуту МАЛіЖ літературно-мистецький осередок Міжнародної  Академії літератури і журналістики може бути створений за наявності трьох членів МАЛіЖ.
■ Для цього слід провести установчі збори.
■ Обрати керівника осередку, його заступників, склад корпункту газети  "СУЗІР'Я" та веб-порталу МАЛіЖ.
■ Прийняти до МАЛіЖ обдарованих дітей, а це поети, прозаїки, фотомитці,
художники та кіномитці, спортивні коментатори, юнкори.
■ Скласти їх список.
■ Подати заяву вступу до МАЛіЖ (Форму дивися внизу)
■ Заповнити облікові картки встановленого взірця. (Форму дивися внизу)
■ Додати до них два фото розміром 3 х 4 см на зворотньому боці написати
розбірливо прізвище, ім'я, по-батькові.
■ Додати довідку встановленої форми про написані та опубліковані твори. (Дивися внизу)

При поступленні до МАЛіЖ необхідно сплатити вступний внесок (школярі) складає 60 грн. із них 10 грн. залишається у відділенні, осередку МАЛіЖ. Вступний внескок (дорослих), старше 18 років  складає 80 грн із яких 10 грн залишається у відділенні, осердку МАЛіЖ . Вступники оплачують також 40 грн  за виготовлення членського квитка, прес-карти і значка.
Члени МАЛіЖ оплачують річні
внески (школярі) - 60 грн із яких 10 грн залишається у відділенні, осередку, (дорослі), старше 18 років 80 грн із яких 10 грн залишаеться у відділенні, осередку МАЛіЖ
.
Перерахувати внески слід на розрахунковий рахунок МАЛіЖ 26003011099965 , ідентифікаційний код 26396685, код Банку-одержувача 325365 в ПАТ "КредоБанк", вул. Зелена 17,  м.Львів (вказувати у платежі внески) . За неможливістю перерахування внесків через Банк, внески можна надсилати також поштовим переказом за наступною адресою: ГО МАЛіЖ, вул. Околична 16/ 42, м. Львів-44 79044
■ Квитанцію щодо перерахування вказаної вище суми додати до заяви
(встановленої форми) облікової картки разом із трьома фото на кожного вступаючого до МАЛіЖ.
■ Діти напівсироти оплачують внески у розмірі 50%, круглі сироти 0%.
■ Відтак всі документи щодо прийому до МАЛіЖ слід направити рекомендованим або заказним листом на адресу:
ГО МАЛіЖ вул. Околична 16/42,
м. Львів-44, 79044.

Примітка: три фото розміром 3 х 4 см вкладуються у невеликий конвертик, ні в якому разі не прикріпляються скріпкою, тому, що вона може зіпсувати ваше фото.
КОНТАКТИ:
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Міжнародний літературно-мистецький веб-портал МАЛіЖу: academiy-malig.info


ЗАЯВА

Прошу прийняти мене до членів громадської  організації «Міжнародна Академія літератури і журналістики».
Cтатут якої визнаю і зобов'язуюсь його виконувати.
Прізвище, імя, по-батькові______________________________________________
Літературний псевдонім __________________________________
Творча діяльність розпочата у _________________________
Участь у творчих конкурсах, фестивалях__________________
Місце навчання ____________________________________
Домашня адреса та телефон _________________________________ E-mail___________
Додаток:
а). Автобіографія;
б). Довідка про основні опубліковані матеріали ;
в). Три фотокартки розміром 3 х 4 см;
г). Виписка з протоколу літературно-мистецького осередку МАЛіЖ, або зборів організації МАЛіЖ, якщо вони створені.
Цією заявою також даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою реалізації моїх прав як члена громадської організації та виконання Статутних завдань ГО МАЛіЖ.
„ ___„ ___________ 20 __ р.                                       Підпис

Примітка: Учні до 10 років вступають до МАЛіЖ за згодою батьків, які мають це підтвердити своїм підписом у заяві вступника.

ДОВІДКА опублікованих робіт

 № п/п Назва матеріалу Коли і де було надруковано Жанр
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Підпис вступника до МАЛіЖ                                           Прізвище та ініціали
________________________                                              __________________
«      « ____________ 20    р.МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ


Місце
фото
3х4см                 

         ОБЛІКОВА КАРТКА №
____
cлухача Міжнародної Академії літератури і журналістики


Час поступлення______________________________

Прізвище, імя, по-батькові_____________________

Місце навчання___________________________________________

Адреса постійного проживання______________________________________________

Телефон_______________________________________ел.адреса____________

Дата народження і рік, місце народження___________________________________

Національність______________________

Освіта______________________________

Володіння іноземними мовами______________________________________

Володіння комп’ютером____________________________________________

Творча діяльність_________________________________________________

Коло захоплень___________________________________________________

___________________________

Особливі відмітки_________________________________________________

Відмітки про сплату членських внесків____________
№ поштового переказу і коли відправлено____________________________


”   “____________________________
(Дата заповнення облікової картки)      __________________           ___________________
                                                                                        Підпис                 Прізвище та ініціали

Ким рекомендований_______________________________________________                                                      


Підпис__________________________ДВОСТОРОННЯ УГОДА


Про співпрацю між громадською  організацією „МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ і ЖУРНАЛІСТИКИ”, (далі МАЛіЖ, сторона 1, в особі  ____________ГДО МАЛіЖ, що діє на підставі Статуту ГДО МАЛіЖ) та дирекцією школи сторона 2 в особі ___________________________________________________________Укладаючи двосторонню угоду громадська організація „МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ” має наміри:

  1. У  своїх та партнерських засобах масової інформації друкувати твори cлухачів МАЛіЖ літературно-мистецького осередку школи__________________________ .
  2. Запрошувати сторону 2 до участі у заходах, що проводяться за планом Міжнародної Академії літератури і журналістики.
  3. Направляти до  редакцій  всеукраїнських  газет  твори юних літераторів та художньо-мистецькі роботи учнів школи_______________________. Розташовувати  програмні та інформаційні матеріали у партнерських виданнях.

ДИРЕКЦІЯ ШОЛИ, іншого навчального закладу_________________________________має наміри:

  1. Відповідно до Статуту МАЛіЖ заснувати в_________________ школі літературно-мистецький осередок.
  2. Готувати для опублікування в літературно-мистецькому журналі–газеті МАЛіЖ „СУЗІР’Я”  та веб-порталу МАЛіЖ твори юних поетів і прозаїків, митців малюнку і фото, поширювати видання серед школярів.
  3. Відзначати творчі роботи слухачів МАЛіЖ, у порядку встановленому Положеннями про творчі конкурси.
  4. Сприяти та приймати участь у фестивалях, конкурсах, інших спільних заходах.
  5. Запрошувати слухачів МАЛіЖ  із інших шкіл_________________ до участі у заходах, що проводяться  за планом літературно-мистецького осередку( за окремим планом).
  6. Сприяти публікації  творів  в авторських та колективних збірках.
  7. Здійснювати  творчу діяльність за Статутом МАЛіЖ.

 За необхідністю до угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються у двосторонньому порядку. Угода набирає чинності з дня її підписання.
ЗА                                                                      
МІЖНАРОДНУ Академію                                                
літератури і журналістики                 
Підпис_________________                             

Місце печатки                                                                _________________
                                                                                     Прізвище та ініціали                                               
ЗА
Дирекцію______________________________  школи                              

                                                                                      _____________________
Підпис___________________                                          Прізвище та ініціали

       Місце печатки

«    «                     20___ року

Примітка: Угода складається у 2-х прим. Один після підписання представником МАЛіЖ та директором школи залишається у навчальному закладі – другий у ГО МАЛіЖ.