Спочатку було Слово
 

Коментарі

Шановні користувачі! Зверніть увагу, що ви читаєте архівні сторінки МАЛіЖ.
Актуальні версії документів і свіжі новини ви можете побачити на новому сайті МАЛіЖ – за адресою academy-malig.info

pro-perekl

З роси й води вам, шановне маліжанське товариство!

З вами знову я - Олександра, й сьогодні ми з вами трішки поговоримо про переклад. Перекласти – це виразити вірно і повно засобами однієї мови те, що вже існує на мові оригіналу, тобто якомога ближче познайомити читача з текстом на мові оригіналу. В задачу перекладу, таким чином, входить не тільки точний виклад змісту думок, повідомлених мовою оригіналу, але і відтворення засобами мови перекладу всіх особливостей стилю і форми повідомлення.

Міжмовні омоніми – слова, що в різних мовах (не тільки близькоспоріднених) звучать однаково або дуже подібно, але мають різне лексичне значення.

Лишень погляньте на ці слова!

Уродливый – некрасивий
Уродливий - красивый
Запамятовать – забути
Запам'ятати - запомнить
Рожа – пика, шмаровидло
Рожа - роза, мальва
Пыльный - запорошений
Пильний - пристальный
Качалка - гойдалка
Качалка - скалка
Смутный - неясний, тьмяний
Смутний - грустный
Час – година
Час – время
Луна - місяць
Луна – эхо
Неделя – тиждень
Неділя - воскресенье

Деякі правила перекладу (на прикладі російської та української мов):

1. Активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами –уч-(-юч-)
та–ач-(-яч-) при перекладі українською замінюються прикметниками, описовими зворотами та дієприслівниками.
Наприклад:
желающий – охочий (неправильно – бажаючий);
знающий – обізнаний, тямущий, досвідчений (неправильно – знаючий);
нержавеющий – не ржавий (неправильно - нержавіючий)
вступающий – вступник (неправильно – вступаючий).

2. Переклад російських конструкцій із дієприкметником следующий в українській мові неможливий навіть теоретично. Він перекладається словом «наступний» (у часовому й просторовому значенні) та словом «такий» перед переліком та поясненням.

3. Конструкції з активно вживаним російським дієсловом «является» українською мовою перекладають як «є», «виявляється».

4. Конструкції з фразеологічним сполученням «в качестве чего-то (кого-то)» перекладаються, залежно від змісту.
Наприклад: в качестве сетевой системы − як мережева система, служить в качестве денег − бути грошима.

5. Уникайте кальок із російської мови. Найуживаніші з них такі:
применить − застосувати (а не примінити), выяснить − з'ясувати (а не вияснити), принять участие − брати участь (а не приймати участь), объявление – оголошення (а не об'ява).

6. Кліше, що структурують текст, мають перекладатися як одне ціле. Наприклад: в отличие – на відміну, во многом – багато в чому, в настоящее время – наразі, нині, при анализе – під час аналізу, как правило – зазвичай.

7. Деякі іменники при перекладі з російської в українській мові змінюють рід. Зверніть увагу, що ярмарка (ж.р.) – ярмарок (ч.р.), кандидатская степень (ж.р.) – кандидатський ступінь (ч.р.), приехали из Сибири (ж.р.) – приїхали із Сибіру (ч.р.).

8. Потрібно пам'ятати правила вживання іменників ІІ відміни чоловічого роду в Р.в. однини.
Наприклад: студентка факультета - студентка факультету, староста курса – староста курсу, стакан сока – склянка соку.

9. Також варто звернути увагу на вживання іменників ІІ відміни чоловічого роду в Д.в. однини.
Наприклад: ученику Самойлову – учневі Самойлову (а не учню), младшему медбрату – молодшому медбратові (а не медбрату).

10. Часто зустрічається неправильне відмінювання чоловічих прізвищ, які закінчуються на приголосний та – ко. Так, вірно вживати брати Клички (а не брати Кличко), вулиця Івана Франка (а не вулиця Івана Франко), площа Тараса Шевченка (а не площа Тараса Шевченко).

11. При перекладі прикметників та прислівників з російської українською, пам'ятаємо про існування в рідній мові ступенів їх порівняння. Тому фразу «нам нужно найти самое верное решение» перекладаємо так: «нам потрібно знайти найвірніше рішення».

12. Часто при перекладі зустрічаємо випадки неправильного утворення дієслівних форм. Замість «починаючий дослідник» при перекладі словосполучення «начинающий исследователь» вживаємо фразу «дослідник-початківець».

13. Російським конструкціям із прийменником по в українській мові відповідають конструкції із прийменниками:
1. по (якщо вказується на кількість, простір, поверхню, межі дії). По обеим сторонам – по обидва боки, по сторонам света – по сторонах світу;
2. якщо вказується напрямок, то вживається орудний відмінок без прийменника. По железной дороге – залізницею;
3. у значенні згідно з чимось вживається прийменник за, на, з. По тече нию – за течією.

На сьогодні це все! Вправляймося в магії слова та не боїмося заглядати у словник!

До нових зустрічей!

Ваша Олександра